Tiến & Tuyền gần như ngay khi sinh ra đã gặp nhau tại Lễ Rửa Tội tại nhà thờ Thuận Phát.

Và hơn 25 năm sau, Hai bạn nhận Bí Tích Hôn Phối cũng ngay tại Giáo xứ Thuận Phát.

Duyên và Định mệnh đều do Thiên Chúa sắp đặt phải không?

#Wedding_Planner by Phung Dinh Huy

#Wedding_Film by Wind Media

-------------------

© your signature wedding film by Wind Media

Directed by: Po Nguyen

Wind Media - Phóng sự cưới

Add: 166/11 Hồ Bá Kiện , Quận 10, Tp.HCM

Fanpage: https://www.facebook.com/windmediafanpage 

Website: http://windmedia.vn

Phone: 077 424 1234

-------------------

#windmedia #wedding_film #your_signature_wedding

-------------------

Youtube Facebook
  • 166/11 Ho Ba Kien Dist 10 HCMC
  • 0774241234
  • www.windmedia.vn
2019 Copyright © Wind Media co.ltd . All rights reserved. Designed by NINA Co., Ltd   |   
Back to Top
Zalo
Zalo