Xem một cuộc phỏng vấn với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam Trương Huy Cường và Trần Thị Kim Dung!

- Làm thế nào để xây dựng một doanh nghiệp và phát triển doanh số bán hàng ở một quốc gia có những khó khăn đáng kể cả từ quan điểm của các quy định hiện hành và thực tế là hạnh phúc đang đến với đất nước ngay bây giờ (không giống như Liên bang Nga, đã tăng mạnh về tiền tín dụng lên), ĐƠN GIẢN chuyển đổi kinh tế 4.0?

- Có bao nhiêu Đối tác kinh doanh trẻ trong nhóm và phải làm gì để thu hút các thế hệ cuối thế hệ Z và thế hệ Z vào nhóm?

- Làm thế nào để xây dựng đào tạo, ủy quyền và phát triển các Nhà lãnh đạo của bạn để chuẩn bị đội cho các diễn viên quốc tế tiếp theo?

- Làm thế nào để tự bơm?

- Và làm thế nào để tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, điều rất cần thiết trong kinh doanh và trong cuộc sống của chúng ta? 

Youtube Facebook
  • 166/11 Ho Ba Kien Dist 10 HCMC
  • 0774241234
  • www.windmedia.vn
2019 Copyright © Wind Media co.ltd . All rights reserved. Designed by NINA Co., Ltd   |   
Back to Top
Zalo
Zalo